Pressinfo / Press Release

Från Kåre Hjelm, SPL Pro Audio AB

Nu är det dags för oss att lämna över.

Från och med November hänvisar vi alla gamla och nya kunder till Matrix Sales AB som tar över vårt ansvar för försäljning och service av L-Acoustics produkter i Sverige.

Med sina rötter i uthyrningsbranschen tror vi att Matrix kommer att kunna fortsätta det arbete vi påbörjade 1993 och ta det framåt på ett konstruktivt och positivt sätt. Matrix har en lång historia med L-Acoustics och har arbetat med deras produkter sedan slutet på nittio-talet.

Hos Matrix Sales finns också, sedan en tid tillbaka, Jocke Hammar, så för flera av er kommer denna förändring inte att vara så stor.

Vi tackar alla er, för alla de gångna åren, och önskar Matrix lycka till!

 

From Kåre Hjelm, SPL Pro Audio AB

It is now time for us to hand our work over.

As of the first of November we refer all customers, new and old, to Matrix Sales AB who will take over our responsibilities regarding the sales and services of L-Acoustics products in Sweden.

With their roots in the rental business, we believe that Matrix will be able to continue the work that we began in 1993 and move forward in a constructive and positive manner. Matrix has a long history with L-Acoustics and have been working with their products since the end of the 90’s

At Matrix Sales is now Jocke Hammar, since some time ago – so the change will not be too difficult for many of you

We thank you all for these past years, and wish Matrix good luck!

For further info, please contact:

Kåre Hjelm - spl@splprod.se
Thomas Christensen - tch@matrixsales.se
Joakim Hammar - jha@matrixsales.se